چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

اگر چندتا مرد یکجا جمع شده باشند، حتما تصادفی دعوایی چیزی شده

اما اگر چندتا زن یکجا جمع شده باشند، بدون شک حراجی راه انداخته‌اند.

نوشته شده در پنج‌شنبه 12 آبان 1390ساعت 15:09 توسط رضا کشاورز| 4 نظر|

Design By : Mihantheme