چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

  *

کلیساها، وقتی دیدند مسجدها دارند کم‌کم جایشان را می‌گیرند، دست به سلاح زدند.

و تا توانستند با جنگ‌های صلیبی، آدم کشتند.

و چند صدسال مسجدهای مغلوب را عقب نگه داشتند.

تا اینکه دوباره...

اما این‌دفعه...


*  احمدی روشن

    چهارمین شهید جنگ صلیبی

  


نوشته شده در دوشنبه 26 دی 1390ساعت 00:13 توسط رضا کشاورز| 6 نظر|

Design By : Mihantheme