چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

دستهایت را با دستمالی که برایت گذاشتم پاک کن

. دستمال را از خون من بشور و ببر.

در آسانسور رفتار عادی داشته باش

. آن همسایه،آقای محبی را میگویم ، خیلی فضول است.

پول شارژ ساختمان را گذاشته ام روی تاقچه... بده به اصغر آقا

عذاب وجدان نداشته باش

تو فقط رسم همه ی معشوقه های جهان را اجرا کرده ای

رسم عاشق کشی

من هم گله ای ندارم

...!...

فقط نگذار این خون ها کف اتاق بماند

. تِی توی دستشویی است . زحمت بکش اینجا را تمیز کن . مادرم کمرش درد می کند.

خوب دیگر

رسیده ای پشت در

. آن جوری که در می زنی معلوم است که حسابی کفری هستی. حق هم داری . خیلی اذیتت کردم.

آنقدر اذیتت کردم که آمده ای مرا بکشی

عوضش یکبار هم شده میبینمت همسایه

سارینا

امشب که رفتی با آن رفیقت چت کنی و با او قرار بگذاری، این مطلب را هم بگذار توی وبلاگم

!!...

عذر زحمات

نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد 1391ساعت 10:02 توسط sed| 4 نظر|

Design By : Mihantheme