چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

من:


 کاش مثل اون سه تار میزدم

مثل اون رکابی می پوشیدم

رو همون تخته لم میدادم

قیافه مم اون جوری بود

بعد خیلی خوب بود

...

کاش من اون بودماون:


کاش مثل اون آروم بودم

مثل اون می نوشتم

مثل اون راحت لباس می پوشیدم

خیالم نبود کجا باشم

اهمیت نمی دادم

بعد

خیلی خوب بود

...

کاش من اون بودم


نوشته شده در شنبه 2 مهر 1390ساعت 21:57 توسط sed| 6 نظر|

Design By : Mihantheme