چندخطی

خیلی کوتاه و گذرا: مثل بازدم

خیلی راحت میشه گفت: 

بچه بودی . نمیفهمیدی. بچگی میکردی... 

اما من هرچی فکر میکنم ؛حس میکنم دروغای بزرگی که تو کوچیکی می گفتم؛ یه جورایی عمق روحمه... واقعیت خودمه... 

اگه بخوام با خودم صادق باشم باید دروغ بگم...

نوشته شده در جمعه 25 شهریور 1390ساعت 12:38 توسط sed| 10 نظر|

Design By : Mihantheme